energiebeheersing voor iedereen


De Immunisator


Alles is energie, en energie is voortdurend in beweging.  Bepaalde energievelden of samengestelde frequenties kunnen ziektebeelden sterk beïnvloeden.  Via biogeometrische metingen in een gecalibreerd quantumveld kan dieper gekeken worden naar potentiële oorzaken van een ziektebeeld.

De Immunisator is een energetische ondersteuning van eender welke medische behandeling.  Het immuniteitssysteem versterkt zich aan de hand van frequenties die de link leggen met de oorzaken van een bepaalde ziekte of symptoom. Op die manier heeft een medische behandeling veel meer kans op slagen.  De toegepaste frequenties liggen in een bandbreedte die geen of verwaarloosbare invloed heeft op het totale menselijke bio-energetische systeem.  Er zijn tijdens de ontwikkeling van de Immunisator gedurende de afgelopen 3 jaren geen negatieve bijwerkingen opgemeten.

De Immunisator kan de medische behandelingen van de volgende pathologiëen ondersteunen :

  • Ziekte van Lyme
  • HIV / AIDS
  • Kanker
  • Auto-immuunstoornissen
  • Autisme
  • Ziekte van Crohn
  • Multiple Sclerosis
  • Malaria
  • Legionella
De lijst is niet limitatief.  Contacteer ons voor meer info.

 


 


 

·