energiebeheersing voor iedereen
EPB voor nieuwbouw of renovatie
 
 
De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren. Deze eisen noemt men de EPB-eisen. U bent verplicht om deze eisen te volgen bij de bouw of renovatie van uw woning.
 
 
Aan welke eisen moet mijn nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning voldoen?

Om na te kijken aan welke eisen uw woning moet voldoen, kan u de EPB-wegwijzer raadplegen op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA). U kan bij ons ook vrijblijvend meer informatie opvragen in verband hiermee.

Er bestaan eisen op het gebied van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie (binnenklimaat):

 • E-peil (energieprestatie installaties)
 • S-peil (schil-peil of globale warmte-isolatie)
 • U- en R-waarden (thermische isolatie)
 • ventilatievoorzieningen
 • beperkingen van oververhitting
 • aandeel hernieuwbare energie

Uw woning moet in 2019 een E-peil halen dat maximum E40 bedraagt. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van uw woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger uw woning met betrekking tot installaties (verwarming/ventilatie/SWW) en verliezen (luchtdichtheid/ventilatieverliezen/...).

 

Nieuw! Voor alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 januari 2020 wordt de EPB-regelgeving strenger.

 • Nieuwbouwwoningen mogen nog een E-peil halen van maximum E30.
 • Buitenmuren en daken moeten nog beter ge├»soleerd worden.

De datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning zal bepalen welk EPB-eisenpakket voor het bouwproject zal gelden. Dossiers met stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 januari 2020 moeten al aan deze nieuwe eisen voldoen. U kan ze nalezen op www.energiesparen.be.


Welke datum is geldig? De datum van de vergunningsaanvraag is de datum van het ontvangstbewijs dat de gemeente aflevert bij het indienen van het dossier (of de datum van het versturen van de aangetekende zending door de aanvrager van de vergunning).

 
 
Wat als mijn woning niet aan deze eisen voldoet?

Wanneer uw woning niet aan deze eisen voldoet, dan zal het VEA een boete opleggen. De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

Bijvoorbeeld: wanneer uw woning een te hoog E-peil haalt, dan is de boete afhankelijk van het aantal E-peilpunten boven de maximumgrens. Hoe hoger het E-peil boven 100 ligt, hoe hoger uw boete zal zijn.
 
 
Waarom energiezuinig bouwen en verbouwen ?
 • Jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur

Het is aan te raden om eerst te investeren in energiezuinig bouwen of verbouwen omdat die werkzaamheden zeer moeilijk of vrijwel onmogelijk later uit te voeren zijn. De investeringen in thermische isolatie en energieprestatie zijn terugverdiend in een vijftal jaar.

 • Een gezonde woning met meer comfort

Door in een woning voldoende verse lucht binnen te brengen en de vervuilde, vochtige lucht naar buiten af te voeren, schept u een gezonde binnenomgeving met meer comfort.  Een gecontroleerde ventilatie loont dus voor de gezondheid van u en uw medebewoners.

 • De woning is meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt

Vanaf 2006 moet er voor elke nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement een energieprestatiecertificaat bouw uitgereikt worden. Dat certificaat laat toe om het energieverbruik (in standaardomstandigheden) te vergelijken met dat van andere woningen of appartementen.  

Vanaf 1 november 2008 bij verkoop en vanaf 1 januari 2009 bij verhuur van een bestaande woning of appartement moet er eveneens een energieprestatiecertificaat beschikbaar zijn.

 • Recht op een vermindering van de onroerende voorheffing
Via deze link kan je raadplegen voor welke vermindering van onroerende voorheffing je in aanmerking komt.

 

Wat is de taak van de EPB verslaggever
 
De EPB verslaggever maakt eerst en vooral een startverklaring op die vermeldt wie het verslag opmaakt, wat de verwachtingen zijn op basis van het ontwerp en hoe de timing eruit ziet.  Nadien verzamelt uw verslaggever in nauwe samenwerking met architect en bouwheer alle vereiste gegevens om het EPB verslag conform te geldende normen te kunnen opstellen.

Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning doet uw verslaggever de EPB-aangifte bij de administratie op basis van de verzamelde informatie over de werkelijk gebruikte materialen en installaties.

Het energieprestatiecertificaat dat u ontvangt op basis van het EPB verslag is tien jaar geldig.

 
 
 
Contacteer ons voor meer informatie of een offerte op maat
 
U kan steeds bij ons terecht voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving en de toepassing op uw concrete situatie.  e_factory heeft de juiste competenties om u hierin wegwijs te maken. De werkwijze die e_factory volgt voor een vlot en aangenaam verloop kan u via deze link bekijken. 
 
Indien u een offerte wenst op maat laat u best de plannen van het project door de architect doorsturen.  Dit kost u niets, u beslist pas later op basis van de offerte of u de EPB verslaggeving bij e_factory wenst te bestellen.

Meer informatie vindt u ook op de website Energiesparen onder bouwen en verbouwen, of op onderstaande links :