energiebeheersing voor iedereen

EPB werkwijze en verloop


We leggen kort uit hoe de verschillende stappen in de EPB verslaggeving bij e_factory verlopen.


I Administratie


 • Zodra je akkoord bent met onze offerte, laat je ons dat weten via mail of telefoon, dan sturen we je een voorstel voor een contract ter ondertekening. Contacteer ons als er vragen of opmerkingen over zijn. 
 • Als het ok is, laat het dan ondertekenen door je architect, onderteken het zelf en stuur ons 1 exemplaar terug. Om dit contract te kunnen opstellen hebben we nodig:

 1. Naam en adres van de  aangifteplichtige (= de opdrachtgever = de vergunningsplichtige). Degene die de stedenbouwkundige vergunning heeft aangevraagd, moet ook de verslaggever aanstellen.
 2. Adres van de werf
 3. Naam en adres van de architect.
 4. Vermoedelijke start- en einddatum van de werken.


II Startverklaring


Ten laatste 8 dagen voor de start van de werken moeten we de startverklaring indienen. Daarvoor is nodig:


 1. Administratieve gegevens van de werf en de bouwaanvraag en -vergunning
 2. Administratieve gegevens bouwheer en architect
 3. Verwachte energieprestatie

Bezorg ons deze gegevens ten minste 3 werkdagen vóór de gewenste datum van indiening (dus ten laatste 11 dagen voor je gaat beginnen).


III Berekening energieprestatie


We kunnen bij de verwachte energieprestatie de minimale eisen opgeven, maar we doen toch liever eerst de berekening vóór de start van de werken. Om de eerste doorrekening te doen gaan we als volgt te werk:

 • De opdrachtgever of de architect stuurt de plannen door in DWG of DXF formaat.

 • Op basis van de plannen kan bepaald worden welke extra informatie nodig is om na te gaan of aan de eisen voldaan is. Dat gaat meestal over isolatie, wandopbouw en installaties. 

 • Wij gebruiken een projectfiche die samenvat welke informatie nodig is. We overlopen die fiche samen met bouwheer en/of architect via de telefoon of in een vergadering op ons kantoor.

 • Uiteindelijk moeten alle gegevens (productspecificaties en technische fiches) beschikbaar zijn. Meestal beschikken wij zelf over de nodige informatie uit onze bibliotheek, maar ontbrekende gegevens moeten door de opdrachtgever of de architect ter beschikking gesteld worden.

 • Als de projectfiche compleet is, maken we de EPB berekening. Je krijgt dan de projectfiche terug met de resultaten van de berekening: het verwachte K-peil en E-peil. U moet hiervoor minstens 15 werkdagen rekenen, zodat we deze berekeningen kunnen inplannen.


IV Tijdens de werken


 • In principe voeren we geen werfbezoeken uit in het kader van de EPB verslaggeving. De architect en bouwheer volgen op of de gegevens in de projectfiche kloppen. Vóór het indienen van de aangifte worden zij ook gevraagd expliciet te bevestigen of de gegevens in orde zijn.

 • Als er tijdens de werken een andere materialen, isolatiediktes of installaties gebruikt worden, moeten jullie dat melden, dan gaan wij of nog steeds aan de eisen voldaan wordt.

 • In principe heeft de architect hier een informatieplicht: hij/zij moet aan zijn klant (en de EPB verslaggever) melden wanneer er keuzes gemaakt worden die invloed kunnen hebben op de energieprestatie. Wij raden u en uw architect aan deze informatieplicht ook op te leggen aan de aannemers in de bestekken en contracten. Contacteer ons als u vragen heeft.


V Na de werken


 • De definitieve aangifte moet binnen de 6 maanden na ingebruikname (verhuis)  ingediend worden. 

 • We gaan na of de projectfiche of aangepast moet worden en vragen dan bevestiging aan de opdrachtgever én de architect over de veronderstellingen die erin staan. Als er grote wijzigingen zijn (vb. extra volumes, wijziging bouwsysteem, …) en een nieuwe berekening gemaakt moet worden, wordt een extra forfait aangerekend. Een aangepaste isolatiedikte of een andere verwarmingsketel zijn geen ‘grote’ wijzigingen.

 • Als iedereen bevestigd heeft dat wat er in de projectfiche staat ook effectief geplaatst is,  dan pas voeren wij de definitieve berekening uit. Reken ook hier minstens 15 werkdagen.

 • Als alles goed verlopen is, krijgen jullie het energieprestatiecertificaat onmiddellijk nadat de aangifte ingediend is.