energiebeheersing voor iedereen
 
Het Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen
 

Vlaanderen heeft een enorm potentieel in het realiseren van energiebesparingen in publieke gebouwen. Alle overheidsinstanties hebben hier uiteraard een voorbeeldrol te vervullen. Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, of kort EPC, volgt uit de Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. De omzetting van deze richtlijn naar de Vlaamse wetgeving omtrent energieprestatie van publieke gebouwen werd voltrokken met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2007.

De Europese richtlijn specifieert dat publieke gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht en een bruikbare vloeroppervlakte hebben groter dan 1000 m2 over een EPC moeten beschikken en dit certificaat op een voor het publiek zichtbare plaats moeten uithangen. Het EPC kan enkel worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type C en is 10 jaar geldig.

Controle op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en op de deskundigheid van de energiedeskundige gebeurt door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

 
 
Voor welke gebouwen is een EPC vereist?

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen heeft betrekking op elk gebouw

 • dat een bruikbare vloeroppervlakte heeft die groter is dan 500 m2 (huidige eis, zie lager)
 • dat vaak door het publiek wordt bezocht

Voorbeelden van publieke gebouwen zijn: Sporthallen, treinstations, postgebouwen, culturele centra, musea, OCMW, ziekenhuizen ...

Gefaseerde invoering van het EPC voor publieke gebouwen:
 • Bruikbare vloeroppervlakte > 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1/1/2009
 • Bruikbare vloeroppervlakte > 500 m²: EPC verplicht vanaf 1/1/2013
 • Bruikbare vloeroppervlakte > 250 m²: EPC verplicht vanaf 1/1/2015 

Opmaak van een EPC: wat mag u verwachten?

Voor publieke gebouwen wordt het energieprestatiecertificaat gedeeltelijk gebaseerd op de gemeten verbruikscijfers van de gebruiker. Hierdoor wordt een belangrijke stimulans gegeven aan overheidsdiensten en publieke organisaties om hun energieverbruik in detail op te volgen.

Er zijn twee luiken aan het EPC :

 • Het kengetal : drukt een verbruik uit, gemeten over exact 1 jaar, in verhouding tot de totale bruikbare vloeroppervlakte. Dit kengetal is gebaseerd op
   • gebouwgebonden karakteristieken en
   • energieverbruiken
 • Een adviesluik : stelt energiebesparende maatregelen voor zonder verplichtingen, enkel ondersteunend en informatief

Deze gegevens worden verwerkt in de certificatiesoftware van het Vlaams Energieagentschap (VEA)

Het uiteindelijke EPC voor de woning wordt uitgeprint en ondertekend door de energiedeskundige.Een concreet dossier

 
Om een zo correct mogelijke offerte op te maken, zal het nodig zijn een plaatsbezoek te brengen.  Dit kost helemaal niets, u beslist later pas of u met e_factory wenst samen te werken.  Naast het officiële gedeelte (opmaak van het EPC) biedt e_factory ook steeds de mogelijkheid om tijdens het traject de energieprestatie van gebouw en installaties te verbeteren op basis van een meer uitgebreide audit en een energieboekhouding.  Ervaring leert hier dat de energiebesparing die tijdens het traject wordt gerealiseerd een veelvoud is van de uiteindelijke auditfactuur, u wint er dus hoe dan ook bij.  Meer info hierover vindt u hier.
 
Het volledige traject voor het EPC duurt 1 jaar (opname van beginmeterstanden en eindmeterstanden) en intussentijd worden alle nodige gegevens van de betrokken gebouwen verzameld en verwerkt.
 
De facturatietijdstippen worden in overleg bepaald bij het ondertekenen van het contract.