energiebeheersing voor iedereen
Eco engineering 
 
 
Eco engineering staat voor op maat geleverde studie- en engineeringsdiensten waarmee e_factory uw bedrijf of overheidsdienst kan binnenloodsen in de low-impact wereld van morgen.
 
De "ecologische voetafdruk" waar men het momenteel zo vaak over heeft zal de maatstaf van morgen zijn waarmee iedereen (zowel particulieren, overheden als  bedrijven) zal worden geĆ«valueerd. Die voetafdruk wordt enerzijds berekend op consumptiegedrag en afvalproductie, en anderzijds op het verbruik van natuurlijke bronnen en afgeleiden. De uitstoot van broeikasgassen die hieruit volgt zorgt voor een toenemend onevenwicht in het globale eco-systeem. Om het tij te kunnen keren zijn drastische maatregelen vereist op wereldvlak. Omdat sensibilisering te traag werkt is de verwachting groot dat uitstoot in toenemende mate bestraft zal worden via heffingen en het opleggen van boetes.
 
e_factory is gepassioneerd door de globale milieuproblematiek die de wereld de laatste decennia in de ban houdt.
We specialiseren ons continu in advies rond tal van nieuwe technieken in hernieuwbare energiebronnen, energiebeheersystemen en algemene technieken - zowel klein als groot - om je milieu-impact drastisch te beperken.
 
 
Hieronder een kort overzicht van wat we u kunnen bieden :
 
 
 
  • EnergieScan
Met een energiescan zit je goed voor correct en uitgebreid advies in mogelijke besparing op vlak van het gebruik van uw nutsvoorzieningen, zowel in kantoor- als productieunits.  Veel energie gaat immers dagelijks verloren door een gebrek aan bewustzijn bij de medewerkers van uw bedrijf of overheidsdienst. We kunnen naast het advies ook sensibiliseringscampagnes helpen opstarten en begeleiden.
 
 
  • Gebouw Audit
Tijdens een gebouwaudit wordt de gebouwschil helemaal doorgelicht en brengen we advies uit over mogelijke verbetering op vlak van na-isolatie van de "bottlenecks" of plaatsen van direct energieverlies en alle mogelijke subsidiĆ«ringsmaatregelen die hiervoor in aanmerking komen. We gebruiken hiervoor het Pareto- oftewel 80/20-principe : kleine investeringen die grote winst genereren zorgen ervoor dat de terugverdientijd van uw investeringen verkleint. Wij maken u wegwijs in het aanbod van mogelijkheden en stellen indien vereist een lastenboek op voor het verbeteringstraject.

 

  • Installatie Audit
Met het optimaliseren van uw bestaande installaties alleen kan u vaak zeer grote besparingen realiseren op jaarbasis. e_factory kan aan de hand van een energieboekhouding nauwgezet bepalen waar het "low hanging fruit" zich bevindt en op welke manier we de besparing voor u controleerbaar kunnen houden in de tijd. 
Ook op vlak van hernieuwbare energiebronnen kan e_factory uw nieuwe investeringen tunen : we maken kostcalculaties en rekenen op basis van rendementen en verwachte winst terugverdientijden uit van nieuwe installaties.
Het resultaat is een transparant rapport met realistische cijfers waarmee u afhankelijk van beschikbare budgetten een concreet traject voor nieuwe investeringen kan opstarten.

 

 
Contacteer ons om vrijblijvend te weten te komen hoe we uw impact kunnen verlagen !