energiebeheersing voor iedereen
   Wie zijn we ?      Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek voor alternatieve en hernieuwbare energiesystemen voor nieuwbouwprojecten > 1000 m² BWB

 

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werden bepalingen vastgelegd voor de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen. 

Voor de bepalingen in detail verwijzen we door naar de website van het VEA, maar kortweg komt het erop neer dat bouwprojecten groter dan 1000m² verplicht worden een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor alternatieve energiesystemen. Het VEA noemt dit zelf wel eens haalbaarheidsonderzoek hernieuwbare energie, maar dit is in feite niet helemaal correct: warmtekrachtkoppeling en warmtepompen zijn immers niet (per sé) een vorm van alternatieve energie. Wél zijn het duurzame energietechnieken, daar ze zuinig of efficiënt omspringen met de steeds schaarser wordende beschikbare energie. 

Welke technieken precies opgenomen moeten worden in de haalbaarheidsstudie hangt af van de grootte en de eindbestemming van het project. Een precieze tabel met alle bestemmingen en technieken vindt u hier. We sommen voor u graag de verschillende technieken even op: 

  • Stadsverwarming;
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK);
  • Warmtepomp voor verwarming;
  • Biomassaketel;
  • Zonneboiler of warmtepompboiler;
  • Fotovoltaïsche zonnepannelen.
Er zijn geen wettelijke richtlijnen vastgelegd die bepalen wie precies de haalbaarheidsstudie mag uitvoeren. Het spreekt echter voor zich dat voor het uitvoeren van een gefundeerde haalbaarheidsstudie een gedegen achtergrond in de alternatieve energietechnieken een must is. Daarnaast biedt een uitgebreide haalbaarheidsstudie u het voordeel dat u er ook effectief iets uit kan leren, en er misschien wel een behoorlijk bedrag mee kan uitsparen op de energiefactuur. Er zijn geen wettelijke richtlijnen vastgelegd die bepalen wie precies de haalbaarheidsstudie mag uitvoeren. Het spreekt echter voor zich dat voor het uitvoeren van een gefundeerde haalbaarheidsstudie een gedegen achtergrond in de alternatieve energietechnieken een must is. Daarnaast biedt een uitgebreide haalbaarheidsstudie u het voordeel dat u er ook effectief iets uit kan leren, en er misschien wel een behoorlijk bedrag mee kan uitsparen op de energiefactuur. 

e_factory helpt u met plezier met het uitvoeren van uw haalbaarheidsstudies aan een redelijke prijs. Omwille van het verschil in  complexiteit van verschillende projecten kunnen we u geen vaste basisprijs voorleggen, maar aarzel niet om ons te contacteren. Nadat u ons een beeld heeft geschetst van het voorliggende project sturen we u een offerte op maat.